Kış Dağcılığı ve Yüksek İrtifaya Giriş

şehir ikonu
Tarih

30 - 31 Ocak & 6 - 7 Şubat 2021

Saat

12:00 - 14:00

Süre

2 Saat

Fiyat

Yetişkin: 250₺ | Öğrenci: 150₺

Platform

Zoom

Atölye Hakkında

Macerita olarak Montis Trips and Expeditions eşliğinde Online Dağcılık Atölyeleri düzenliyoruz.

Ülkemiz, doğa sporları için çok zengin bir bölge ve keşfedilecek birçok noktası var! Biz de sizleri, bu doğa güzelliklerini keşfetmeye bir adım daha yaklaştırmak adına atölyeler eşliğinde teorik eğitimler sunuyoruz.

Doğaya çıkmak için bu bilgileri evde kaldığımız hafta sonlarında öğrenmenin, doğada geçireceğiniz vakti daha güvenli ve etkin kılacağına inanıyoruz. Bu eğitimlerin takibinde ise sizleri ülkemizin eşsiz doğasını keşfetmeye davet ediyoruz!

Online Dağcılık Atölyesi’nin Kış Dağcılığı ve Yüksek İrtifaya Giriş isimli bu modül kış kampçılığından yüksek irtifaya bağlı sağlık sorunlarına kadar konuyu kapsamlı bir şekilde ele alan bir eğitimdir.

Devam eden modüllerde ise seviye seviye dağcılığın derinliklerine ineceğiz.

Kış Dağcılı ve Yüksek İrtifaya Giriş modülünün içeriğini görsellerden inceleyebilirsiniz.

Siz de bu maceraya katılmak isterseniz aşağıdaki formu doldurmayı unutmayın.

Dağlarda buluşalım!

KAYIT OL
Teşekkürler, kaydın alındı!
Tüh! Bir şeyler yanlış gitti, tekrar dene.
SOZLESMEYI INDIR
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. MADDE: TARAFLAR VE KONU

            1.1 İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), Macerita Turizm ve Yazılım A.Ş.(“Macerita”) tarafından yönetilen macerita.com’dan (“Site”) hizmet satın alan ve aşağıda bilgileri bulunan kişi ("Alıcı") ile Site üzerinden bu hizmeti sunan ve aşağıda bilgileri bulunan kişi ("Satıcı") arasında elektronik ortamda okunarak imza edilmiştir. Satıcı ve Alıcı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

            1.2 Sözleşme’nin konusu; Alıcı’nın Site üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği ve sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, içeriği ve satış fiyatı belirtilen videolu çevrimiçi eğitim hizmetinin satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

            1.3 Alıcı, satışa konu videolu çevrimiçi eğitim hizmetinin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

            1.4 Alıcı’ya Site üzerinden vermiş olduğu hizmet siparişi akabinde e-posta yoluyla iletilmiş olan ön bilgilendirme formu ve elektronik fatura ile İşbirliği Sözleşmesi işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda Alıcı bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI : MONTİS TURİZM EĞİTİM ORGANİZASYON İNŞAAT  SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

Adresi : Ahmet Rasim Sok. No: 1/A, Çankaya, Ankara

Mersis No : 0622061039000010315053

Telefon : + 90 312 440 05 85

ALICI :

Adı/Soyadı :

Adresi :

Telefon :

E-mail :

2. MADDE: SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

           2.1 İşbu Sözleşme’nin konusu; macerita.com üzerinden, haftada 2 (yazıyla iki) gün ve 2’şer (yazıyla ikişer) saat sunularak toplamda 8 (yazıyla sekiz) saat ve 2 (yazıyla iki) hafta sürecek olan, doğa sporlarına dair çevrimiçi videolu içerik hizmetinin 4 (yazıyla dört) haftalık bazda belirlenmiş olan fiyat üzerinden satışının yapılmasıdır. 

          2.2 Satın alınan hizmet ile ilgili bir fiziki teslimat söz konusu değildir. Hizmet, Alıcı’nın seçmiş olduğu ve hizmet satın aldığı Satıcı tarafından, işbu Sözleşme’de belirtilen gün ve saatte “https://us02web.zoom.us/j/89988754769?pwd=S3dkTWErVFNJaWdPcGJrclArbytrdz09”  bağlantı linki ile Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.


3. MADDE: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

          3.1 Sipariş konusu hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesinin imkânsızlaşması nedeniyle  (yangın, deprem, sel baskını gibi doğa olayları da dahil olmak üzere mücbir sebep sayılabilecek diğer hallerde) Sözleşme konusu yükümlülüklerin yerine getirilememesi halinde Satıcı veya Macerita bu durumu 5 (yazıyla beş) gün içerisinde ve herhalde Sözleşme’de kararlaştırılan ifa tarihinden önce Alıcı’ya bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, Taraflar sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Fesihten sonra Satıcı veya Macerita, Alıcı’nın satın aldığı hizmetin bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri en geç 14 (yazıyla ondört) gün içerisinde Alıcı’ya iade etmeyi taahhüt eder.


4. MADDE: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ 

           4.1 Alıcı’nın; hizmeti satın alma işlemi tamamlandığında, kayıt sayfasında belirtmiş olduğu e-posta adresine bir sipariş özeti, elektronik fatura ve eğitimin gerçekleştirileceği Zoom bağlantı linki gönderilecektir. 

           4.2 Alıcı; hizmeti münhasıran kendisi için satın aldığını, ilgili bağlantı linkini üçüncü kişi veya kurumlar ile paylaşmayacağını, eğitim serilerine bizzat kendisinin katılacağını ve aksinin tespit edilmesi halinde satın almış olduğu hizmeti kullanamayacağını bildiğini kabul ve beyan eder. 


5. SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

            5.1 Satıcı, Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (yazıyla ondört) gün içerisinde hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren hizmeti iptal edeceğini kabul ve beyan eder. Sözleşmenin imzalandığı tarih ile etkinliğin başlangıç tarihi arasında 14 gün süre yoksa, Alıcı cayma hakkını etkinlik tarihine kadar kullanabilir. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından itibaren 14 (yazıyla ondört) gün içinde hizmet bedelini tüm masrafları ile birlikte Alıcı’nın hizmet alırken kullandığı banka hesabına iade etmekle mükelleftir. 

            5.2 Hizmetin ifasının imkânsızlaşması durumunda; Satıcı, sözleşmenin ifa süresi dolmadan Alıcı’ya ve aracı kurum olan Macerita’ya bu imkansızlığı bildirmekle mükelleftir. Bu halde Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmeti varsa emsali ile değiştirilmesini veya sözleşmenin feshedilmesini talep edebilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği bedel ve varsa belgeler 14 (ondört) gün içinde kendisine iade edilir.


6. SÖZLEŞMEYE KONU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

            6.1 Hizmetin türü, miktarı ve tüm vergiler dâhil satış bedeli aşağıda ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan fatura ile Ön Bilgilendirme Form’unda belirtildiği gibidir.

  • Hizmetin türü: Kaya tırmanışı ve dağcılık hakkında teorik bilgiler içeren çevrimiçi eğitim serisi
  • Hizmetin miktarı: 8 (yazıyla sekiz) saat 
  • Vergiler dahil satış bedeli: 250 (yazıyla ikiyüzelli) Türk Lirası

7. ÖDEME PLANI

           7.1 Ödemeler, peşin olarak aracı kurum olan Macerita Turizm ve Yazılım A.Ş.’nin TR900003200000000077861656 IBAN numaralı banka hesabına Havale/EFT yoluyla yapılacaktır. Hizmet bedelinin Macerita’nın ilgili banka hesabına iletildiği tarihte sözleşme kurulmuş olur ve bu tarihten önce Alıcı, hizmetin ifasını talep edemez. 

8. CAYMA HAKKI

            8.1 Alıcı, sözleşme konusu hizmeti kullanmamış olmak şartıyla hizmetin satın alınmasından itibaren 14 (yazıyla ondört) gün içinde, veya sözleşmenin imzalandığı tarih ile eğitim serisinin başlangıç tarihi arasında 14 gün süre yoksa etkinlik tarihine kadar ve herhalde hizmetin ifasına başlanmadan cayma hakkını kullanabilir. Alıcı’nın cayma hakkını kullanabilmesi için satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kullanmamış olması gerekmektedir, aksi takdirde cayma talebi geçersiz olacaktır. 

            8.2 Alıcının cayma hakkını Satıcı’ya veya Macerita’ya yöneltmesi gerekmektedir. Alıcı işbu hakkını süresi içerisinde ve yazılı olarak Satıcının açık adresine yapacağı yazılı bildirim, e-posta veya fax yolu ile kullanabilir. Alıcı ayrıca cayma hakkını işbu maddede belirtilen süre içinde info@macerita.com üzerinden yazılı olarak ve alınan hizmete dair kesilen elektronik faturayı içerecek şekilde Macerita’ya ileteceği talep ile de kullanabilir. 

            8.3 Cayma bildiriminin Satıcı’ya veya Macerita’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (yazıyla ondört) gün içinde Satıcı veya Macerita, ürün bedelini tüm masrafları ile Alıcı’ya iade etmekle mükelleftir. 

            8.4 Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15/1 uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:

                8.4.1 Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

                8.4.2 Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,

                8.4.3 Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,

                8.4.4 Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan;

  • İadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
  • Maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,

                8.4.5 Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,

                8.4.6 Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,

                8.4.7 Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,

                8.4.8 Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler. 

9. YETKİLİ MAHKEME

            9.1 İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlığın çözümünde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Mahkemeleri’nin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. 

            9.2 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

10. YÜRÜRLÜK

            10.1 Site üzerinden Macerita’ya iletilen eğitim serisi kayıt talebi doğrultusunda Alıcı ile Satıcı arasında oluşturulan siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile Alıcı; işbu Sözleşme’de ve Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilen elektronik fatura ile Ön Bilgilendirme Form’unda yer alan tüm koşulları kabul etmiş sayılır. 

*Grup indirimlerimiz mevcuttur.
**Öğrenci indiriminden yararlanmak için 30 yaş altı ve öğrenci olmak gereklidir.
***Katılım belgesini almak için 4 dersten en az 3'üne katılım sağlamalısınız.
rehber ikonu

Eğitmenler

Onat Başar

Dağ ve doğa maceralarına 2007 senesinde Uludağ ormanlarında başlayan Onat, 2011 senesinden beri profesyonel ve gönüllü olarak dağcılık ve kaya tırmanışı eğitimleri vermektedir.

Bir jeolog olan Onat dağlarda geçen jeoloji projelerinde eğitim ve danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun Dağ Mihmandarlarından biridir.

Aladağlar’da teknik rotaların ve trekking parkurlarının uzmanı, Kaçkar Dağı zirve ve trekking rotaları, Ağrı Dağı, Tahtalı, Tunç Dağı, Hasan, Erciyes, Uludağ, Süphan gibi bir çok dağa kış ve yaz döneminde tur liderliği ve tırmanış rehberliği yapmaktadır.Ayrıca kaya tırmanış eğitmenliği yapmaktadır.

Onat’ın hayat mottosu keşfetmek, eğlenmek ve tırmanmaktır.

Montis kurulduğundan beri tur liderleri ekibi arasında yer alan 2016 senesinden itibaren Montis ekibine tam zamanlı olarak katılan, Onat dinamizmi ve neşesiyle farkını hissettirmektedir. İngilizce bilen Onat, Uluslararası ESCI Doğada İlk Yardım Sertifikası, Amerikan Kalp Derneği CPR ve AED sertifikaları, İple erişim sektöründe Irata L1 ve Sprat L2 sertifikalarına sahiptir.