Kullanım Koşulları
ve Gizlilik Sözleşmesi

3 Aralık 2019 tarihinde yazılmıştır

Kullanım Koşulları

1. Giriş

macerita.com’u kullanan gerçek veya tüzel kişiler, işbu Kullanım Koşulları’nı, Gizlilik Politikası’nı ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni bir bütün olarak kabul etmiş sayılır. Siteyi kullanmaya başlamadan önce lütfen işbu metinleri dikkatle okuyunuz. macerita.com önceden duyuru yapmaksızın, bu metinlerde her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler yeni metinlerin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Bu değişiklikleri takriben yaptığınız site erişimlerinde; metinlerin değiştirilmiş hallerini kabul etmiş sayılırsınız. Bu nedenle metin değişikliklerini takip etmek kullanıcıların yükümlülüğündedir.

 

2. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

macerita.com hizmetlerinden yararlanan kullanıcı;

               2.1. macerita.com’u kullanırken yürürlükteki mevzuata uygun hareket edeceğini,

               2.2. macerita.com’da yayınlanan hiçbir içeriği izinsiz kullanmayacağını; başka internet sitelerinde ve diğer mecralarda alıntı yapmaksızın yayınlayamayacağını,

               2.3. Herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar vermek, işlevini aksatmak maksadıyla virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosyası oluşturmayacağını, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme ve/veya veriye ulaşmaya çalışmayacağını,

               2.4. Ayrıca direkt veya dolaylı olarak,verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunmayacağını, içerikleri değiştirme, dönüştürme,çevirme gibi davranışlarda bulunmayacağını,

               Kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3. macerita.com’un Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcıya hizmet sağlayan macerita.com;

               3.1. Kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürebilme, ilave hizmetler açabilme, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilme veya ücretli hale dönüştürebilme,

               3.2. İçerik oluşturan kullanıcı ile ilgili kısıtlama ve kullanıcı engelleme, silme,

               3.3. Kullanıcılara karşı hiçbir şekilde sorumlu olmaksızın, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alma veya tamamen durdurma,

               3.4. Sunulan hizmetlerin kullanıcılara kazanılmış hak tahsis etmeyeceği gözetilerek, hizmetleri, tasarımı ve içeriği her zaman değiştirebilme,

Haklarına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  

4. Fikri Mülkiyet ve Telif Hakları

macerita.com’un kendi ürettiği veya dışarıdan aldığı bilgi, belge,yazılım, tasarım, grafik, unvan, işletme adı, marka, patent, logo ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm eserler ve fikri mülkiyet hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altındadır ve eser hakkının ihlali halinde ihlalde bulunan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki sorumluluğu söz konusu olur.

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması

macerita.com’daki bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, belli bir amaca uygunluğu ve diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı ve/veya kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık hakkında, macerita.com tarafından açık ya da zımni olarak hiçbir şekilde garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

macerita.com’un veya sosyal ağının sağladığı içerikler kullanılarak veya esas alınarak yapılacak olan yönlendirmeler/paylaşımlar/etkinlikler vb. herhangi bir fiilin neden olacağı hukuka aykırı veya istenmeyen durumların yaşanması halinde macerita.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

 

6. Mücbir Sebep

Hukuken mücbir sebep sayılan doğal afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden dolayı macerita.com işbu metinlerdeki yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi ifa edemezse, hukuken sorumlu tutulamaz. Bu ve benzeri gibi durumlar, hiçbir şekilde gecikme veya ifade etmeme veya temerrüt şeklinde addedilmeyecek olup, macerita.com’un bu durumlar için herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 

7. Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk

İşbu metinlerden doğabilecek uyuşmazlıklar Türk Hukuku‘na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Gizlilik Sözleşmesi

macerita.com sitesine erişiminiz boyunca “çerez” olarak adlandırılan  basit metin dosyalarının bilgisayarınıza entegre edilmesi söz konusu olabilmektedir. Çerezler hiçbir şekilde kişisel veri içermiyor olup, yalnızca web sitesi oturum bilgileri ve benzeri verileri saklar ve bu verileri kullanıcıları tekrar tanımak için kullanır. Bu içeriğin güvenilirliğine ilişkin macerita.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

macerita.com, web sitesine katılma sebebiyle veya kullanım süresince kullanıcıdan talep edilen veya kullanıcı tarafından yapılan işlemlerin otomatik olarak kaydedilmesi yöntemleriyle toplanılan her türlü veriyi saklama, kullanma ve sair şekilde işleme hakkına sahiptir. Toplanan verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak macerita.com’un sorumluluğundadır.

Veriler anonim hale getirilmek şartı ile istatistiki veri olarak kullanılabilecektir. Bu verilerin macerita.com tarafından üçüncü kişilerle paylaşılması, ancak Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un izin verdiği şartlarda mümkün olacaktır.

Yasal zorunluluğun söz konusu olması ve yetkili makamlar tarafından usulünce talep edilmesi halinde 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’dan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan kaynaklanan hallerde bu veriler ilgili makamlarla paylaşılabilecektir.